NOTA DE INFORMARE A PERSOANELOR VIZATE

DREPTUL LA INFORMARE

 

 

       Conform art. 12 din Legea 677/21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, persoanele vizate au dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

       PERSOANELE VIZATE sunt clienti/potentiali clienti, cadre didactice, studenti, minori, membrii familiei persoanei vizate.

Persoanele sunt vizate asupra drepturilor lor in scris si prin afisarea pe site-ul www.z-builders.ro .

       În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute fie direct de la persoana vizata, fie prin alte mijloace, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) Identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul. Operatorul datelor obtinute de la persoanele vizate este  HARV & HUCLE SRL .

    Conform art. 20 alin (1) din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu privire la securitatea prelucrarilor, HARV & HUCLE SRL este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

     Conform alin. (5) din acelasi act normativ, efectuarea prelucrarilor prin persoane împuternicite trebuie sa se desfasoare în baza unui contract încheiat în forma scrisa. HARV & HUCLE SRL a luat masurile necesare în sensul celor mentionate mai sus.

b) Scopul în care se face prelucrarea datelor

Scopul pentru care se realizeaza prelucrarea datelor consta în activitati de tiparire si personalizare documente.

c) Informatii suplimentare

   Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele vizate, clienti, potentiali clienti, cadre didactite, studenti, minori, membrii familiei persoanei vizate.

   Furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie.

În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate HARV & HUCLE SRL îsi rezerva dreptul de a nu efectua anumite operatiuni solicitate de catre persoanele vizate.

   Persoanele vizate beneficiaza de drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate. Pentru serviciile oferite, persoanele care urmeaza a beneficia de aceste servicii vor furniza operatorului de date cu caracter personal urmatoarele date: numele si prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mailul.

       Garantiile care însotesc dezvaluirea datelor catre terti sunt actele normative aplicabile, respectiv Codul penal, Codul de procedura penala, Legea nr. 535/2005 privind prevenirea si combaterea terorismului, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

      Art. 30 din Legea 677/2001 se refera la situatiile în care transferul de date cu caracter personal este  permis.

     Astfel, transferul de date este  permis în urmatoarele situatii:

a) când persoana vizata si-a dat în mod explicit consimtamântul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legatura cu oricare dintre datele prevazute la art. 7, 8 si 10, consimtamântul trebuie dat în scris;

b) când este necesar pentru executarea unuicontract încheiat între persoana vizata si operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;

c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator si un tert;

d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate în legatura cu acest scop si nu mai mult timp decât este necesar;

e) când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;

f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

    În cazul în care, prin procesarea datelor furnizate de dumneavoastră către subscrisa, considerați că v-a fost adusă o atingere oricărui drept de care beneficiați în temeiul legislației relevante în vigoare, vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către:

    Operator – SC Harv & Hucle SRL – str. Barbu Delavrancea nr. 55B, sector 1, Bucuresti,

       adresa de e-mail : hello@z-builders.ro

    În cazul în care în termen de 15 zile de la înaintarea cererii către operator, nu primiți un răspuns scris la solicitarea dumneavoastră (cu excepția cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil), vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către :

          Autoritatea Națională de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal         

               http://www.dataprotection.ro

GDPR (UE)

Odata cu inscrierea la cursurile Centrului va dati acceptul pentru stocarea datelor din formularul de contact si inscriere, pentru comunicarile prin email intre dvs. in calitate de persoana fizica si Centru, in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE (GDPR) privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in conformitate cu politica de confidentialitate a Centrului.