Nivele de studiu

 

Pentru cursurile de matematică și informatică, nivelul de studiu va fi determinat in urma unei evaluări. Grupele se vor forma tinand cont de clasa, nivelul determinat in urma evaluarii si obiective.

La informatică, mai jos, aveți căteva indicii suplimentare despre cum vor fi formate grupele :

 

Programare C++

 

  • Nivel INCEPĂTOR : nu presupune niciun fel de cunoștințe prealabile, nu este necesara evaluarea

 

  • Nivel Pre INTERMEDIAR : Inscrierea in aceasta grupa presupune cunostinte prealabile de :

    a) operatori si expresii in C++;

    b) structura de decizie (IF)

    c) structuri repetitive (FOR, WHILE)

    d) probleme cu maxime si minime

    e) cifrele unui numar (prelucrarea cifrelor unui numar)

    f) divizibilitate (aflarea divizorilor unui numar, verificare numar prim, CMMDC, cmmmc, descompunerea unui numar in factori primi etc)

    g) generarea unor siruri (ex. : sirul lui Fibonacci);

  h) baze de numeratie.

  • Nivel INTERMEDIAR.: integrarea in aceasta grupa necesită stăpanirea nivelului pre-intermediar plus cunostinte prealabile de :

    a) vectori:

         – parcurgerea vectorilor;

         – verificarea unor proprietati

         – stergeri si inserari de elemente in vectori;

         – algoritmi de sortare;

         – cautare binara, interclasare

         – probleme cu secvente in vectori

         – vectori caracteristici, vectori de frecventa

    b) matrice:

        – matrice oarecare

        – matrice patratica

 

  • Examen BACALAUREAT (materia conform programei)

 

  • Nivel INTERMEDIAR +

Pentru a intra intr-o grupa de Intermediari +, elevii trebuie sa fi parcurs materia corezpunzatoare nivelelor pre-intermediar si intermediar. In plus sunt necesare cunostinte prealabile despre:

     a) Subprograme(functii):

       – Subprograme care returneaza valori;

       – Subprograme care întorc valori prin parametri;

       – Subprograme care prelucrează vectori si matrice

     b) Subprograme(functii) recursive:

       – Probleme care folosesc functii recursive

       – Divide et Impera

   c) Siruri de caractere

   d) Structuri de date 

   e) Stiva si coada

Optional :  Liste alocate dinamic si algoritmul LEE si FILL

  • Nivelele Performanță 1 si  Performanță 2  se bucură de  o curricula specială , disponibilă doar  cursanților inscriși la curs (in urma evaluării).