Menu

Eugen Negrici (critic si istoric literar, profesor universitar Universitatea din București, stilistician) despre Corina Stoean:

„Corina Stoean și-a asumat misiunea dificilă, dar onorantă, de a aduna, cerceta, descoperi și consemna minuțios toate evenimentele literare și toate amănuntele biografice care alcătuiesc ceea ce se înțelege, de regulă, prin destinul unui scriitor. Și a făcut-o într-o manieră impresionantă, molipsindu-se parcă de felul de a fi și de a gândi al personajului Chiril Merișor, cel „trimis în lume să afle, să cunoască și, eventual, să judece”. Sau, mai concret, de însuși modul de a fi al scriitorului identificat cu propria mașină de scris. Căci destinului lui Țoiu, care e un „destin al cuvintelor” – o emoționantă încercare de a controla prin puterea scrisului trecerea neîndurătoare a timpului – și, într-un fel sau altul, însăși opera de ficțiune, ascunde sau metamorfozează elementele istoriei personale.”

 

 

Leave a Comment